Älgskötselområde

Upplagt den 2016-03-12 · Upplagt i Okategoriserade

2016-03-12: Ikväll  hade vi samrådsmöte för att ev. bilda ett större älgskötselområde i Ljusnedalen kring Hovfjället.
De jaktlag som träffade var Fensbols VVO, Hänsjöns VVO, Gråsdalen/Bjursjöns ÄSO, Rattsjöskogens VVO, Åsteby VVO, Överbyns VVO, Vitsands VVO/ÄSO, Herrgårdsbergs ÄSO och Mangen-Nyskoga ÄSO (5 st jaktlag). Alla jaktenheter anmälde intresse för att bilda ett större älg- (och kronhjort)skötselområde. Extrastämmor och/eller styrelsemöten har genomförts på flera håll redan. Förankring kvarstår i Hänsjöns VVO och Gråsdalen/Bjursjöns ÄSO. Planen är att ansluta alla jaktlag till Vitsand ÄSO och sen döpa om till ”Hovfjällets ÄSO/KSO”.

Inget är klart ännu men Vitsand VVO/ÄSO kommer ha extrastämma 3 april kl 16:00 vid Jaktstugan för att;
1, Besluta om anslutning av nya jaktlag till vårt ÄSO, 2, Namnbyte till föreslaget ”Hovfjällets ÄSO/KSO” och 3, Bilda kronhjortskötselområde.
Om alla ansluter blir det ca 46 000 ha reg. jaktmark. Skötselplan tas fram i april och lämnas till Länsstyrelsen så snart möjligt. Styrgrupp har bildats och första riktiga årsmötet för ÄSO:t blir i mitten av augusti.

 

Arbetskarta_Hovfjallets-ASO_20160309