Enhälliga beslut på extrastämman!

Upplagt den 2016-04-04 · Upplagt i Okategoriserade

Vitsand VVO/ÄSO har haft Extrastämma i söndags den 3 april kl 16:00 i klubbstugan, Vitsand.

Extrastämman beslutade enhälligt;

1, Godkänna anslutning av nya jaktlag till bef. ÄSO, enl. föredraget intresselista.
Ca 47 480 ha om alla ansluts.

2, Bilda Kronskötselområde (KSO), på samma areal.

3, Anta ett nytt ÄSO-namn,Hovfjällets ÄSO/KSO” (enl. förslag från samrådsmötet)

Övriga jaktlags styrelsebeslut (bef. ÄSO) och stämmobeslut (licensområden) kan skannas och skickas till mig. Har fått kopia från Digerbergets VVO, Åsteby VVO och Fensbol VVO. Dessa kommer bifogas handlingarna när vi skickar till Länsstyrelsen t ex avtal om samgående (bilaga till stadgarna), ÄSO-karta och skötselplan för hela ÄSO, mm.

Därutöver hölls info om att bilda och driva ÄSO/KSO, samt info om Vitsand VVO:s spillningsinventering och utsättning saltstenar våren 2016, samt bygge av ny 50 meters 22-long älgbana på vår jaktskyttebanan

Lennart Johannesson
Ordf. Vitsand VVO / Hovfjällets ÄSO/KSO
e-post: lennart.johannesson@ncc.se
Telefon: +4670 513 64 55, +4654 56 03 11
http://www.vitsandvvo.se/

.