Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Möten.

Vitsand VVO har ett antal möten som viltvårdsområdesföreningen håller eller deltar i:

  • Jaktstämma (Medlemmar)
  • Styrelsemöten (Styrelsen och ev. adjungerade)
  • ÄSO-möten (Nytt f o m 2016)
  • Jaktledarträffar (innan jakten)
  • Lokala samråd (Delar av styrelse och jaktledningen hos kretsen eller numera ÄFO)
  • Jaktvårdkretsens årsmöte (Medlemmar i Jägareförbundet Värmland)

Vitsand VVO är medlem som lokalorganisation i Jägareförbundet Värmland. Till ombud till Jägareförbundet Torsby jaktvårdskrets 2019-2020 valdes Arne Strandberg och Lennart Johannesson. Ersättare är övriga jaktledare och styrelseledamöter

Nytt 2019: Hovfjällets KSO har utökats med Fryksände SÖ ÄSO och Osebol VVO. Jakt sker inledningsvis med separat tilldelning i norra resp. södra sektionen.

Kommentera