Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Älg-OBS.

 ÄLGOBS Observerade djur (även de som skjutits) ? Därav skjutna ?
Jakt dag Datum Antal jakt delt- agare Jakt dagens längd Tjur Kalvlös ko eller kviga Ko med 1 kalv Ko med 2 kalvar Ensam kalv Ej konst. ålder eller kön Tjur Ko kviga Tjur kalv Kvig kalv
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
1
* * * * * * * * * * * *
2 * * * * * * * * * * * * *
3 * * * * * * * * * * * * *
4 * * * * * * * * * * * * *
5 * * * * * * * * * * * * *
6 * * * * * * * * * * * * *
7 * * * * * * * * * * * * *
Jaktlag 2015/2016: 1st, 6000 ha
Rapporterad areal: 6000 ha
 Älgobsen från jaktveckan visar indikationer på en växande älgstam med ökade observationer på tjur, en ökad andel obs per mantimmar generellt, samt ökande kalvvikter (ca 11,5 kg ökad medelvikt inom Vitsand VVO). Observationer per mantimme har ökat från 0,055 under 2014 till 0,081 under 2016. Detta i motsats till älgspillningsinventeringen som ser ut att minska lokalt. Spillningsinventering kräver dock stor areal för att vara statistiskt säker och inom liten areal kan det vara stora mellanårsvariationer.
Viktigt att planera och genomföra kommande års spillningsinventering för att jämföra med de resultat som älgobs och kalvvikter indikerar.
 

 

obs_mantimme_2016-11-10 alg-obs_hovfjallets-aso_2016-11-10 obs_handjur_2016-10-24

År Mantimmar Antal obs Obs / tim  
2015 1772 189 0,107
2014 2012 238 0,118
2013 1935 168 0,087

Kommentera