Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Spillningsinventering.

Spillningsinventering är genomförd på Vitsand VVO för 2017.

OBS: 8 st trakter/rutor (ca 320 st 100 m2 ytor) är inte tillräckligt för att anse detta statistiskt korrekt utan måste som vanligt räknas samman med alla rutor inom 10 000-15 000 ha för att ha ett rejält värde. Detta gäller även tidigare års inventeringar. Vi behöver få in hela Hovfjällets ÄSO, eller åtminstone alla jaktlag som gränsar mot Vitsand, för att få fram ett medelvärde som anses vara statistiskt korrekt.

Det positiva är att det är högre än fjolåret och stämmer bättre med de resultat som Älg-OBS pekat på m a o högre älgobs per mantimma, högre reproduktion, högre tjurandel och sen högre medelvikt på skjutna kalvar. Förhoppningsvis tyder detta på att vi har passerat lågpunkten och är på väg mot en bättre älgstam, vilket endast kan störas av att vargpredationen ökar igen eller att vi/närområdet ökar avskjutningen igen för tidigt.

Vitsand VVO 2017 – Älg

188 Antal funna spillninghögar 188
280 Antal undersökta provytor 280
18 Antal spillninghögar per älg/dygn 18
206 Antal dagar i studieperioden 206

Resultat: ”18,1 älg per tusen hektar” (totalt högar, totalt antal provytor, 18 högar per dag och räknat på medelvärde av antal dagar i inv.-perioden)
Medelvärde resultat per trakt: ”17,7 älg per tusen hektar” (Summa resultaten av 8 st trakter delat med 8)

Ruta  Björkåsen Utfört av:
104 Älg Linus Björklund
Antal funna spillninghögar 30 07-maj
Antal undersökta provytor 40
Antal spillninghögar per älg/dygn 18 Resultat:
Antal dagar i studieperioden 208 20,0 per tusen hektar

Ruta  Brännåsen Utfört av:
117 Älg Marcus S
Antal funna spillninghögar 23 03-maj
Antal undersökta provytor 40
Antal spillninghögar per älg/dygn 18 Resultat:
Antal dagar i studieperioden 204 15,7 per tusen hektar

Ruta  Stormyra Utfört av:
118 Älg Tony Nilsson
Antal funna spillninghögar 6 06-maj
Antal undersökta provytor 40
Antal spillninghögar per älg/dygn 18 Resultat:
Antal dagar i studieperioden 207 4,0 per tusen hektar

Ruta  Bua Utfört av:
130 Älg Tony Björklund
Antal funna spillninghögar 14 01-maj
Antal undersökta provytor 21
Antal spillninghögar per älg/dygn 18 Resultat:
Antal dagar i studieperioden 202 18,3 per tusen hektar

Ruta  Lusta Utfört av:
131 Älg Martin J
Antal funna spillninghögar 25 06-maj
Antal undersökta provytor 38
Antal spillninghögar per älg/dygn 18 Resultat:
Antal dagar i studieperioden 207 17,7 per tusen hektar

Ruta  Vitsandshöjden Utfört av:
145 Älg Mattias Holmberg
Antal funna spillninghögar 66 06-maj
Antal undersökta provytor 40
Antal spillninghögar per älg/dygn 18 Resultat:
Antal dagar i studieperioden 207 44,3 per tusen hektar

Ruta  Älgsand Utfört av:
146 Älg Niklas Nilsson
Antal funna spillninghögar 9 05-maj
Antal undersökta provytor 21
Antal spillninghögar per älg/dygn 18 Resultat:
Antal dagar i studieperioden 206 11,6 per tusen hektar

Ruta  Hovfjället Utfört av:
161 Älg Stefan J.
Antal funna spillninghögar 15 25-apr
Antal undersökta provytor 40
Antal spillninghögar per älg/dygn 18 Resultat:
Antal dagar i studieperioden 207 10,1 per tusen hektar

Summa 17,7 Älg/1000 ha medelvärde varje ruta

 


Resultat av spillningsinventeringen 2014

Vitsand har delar i Öst och Väst. Delas av Lv som går från Torsby och upp mot Nyskoga.

spillningsinventering 2014 »

ljusnan-täthet-2014


 

Spillningsinventering Ljusnans ÄFO 2013

Kommentera