Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Jaktskyttebana.

Vitsand VVO äger en egen jaktskyttebana som ligger i nordvästra delen av jaktmarken vid Mangslidsälven.

Där sker inskjutning, övningsskjutning och uppskjutning för älgjakten. Det finns skeetbana, inskjutningsbana, älgbana och en helt nybyggd 22-long-bana.

Vid särskilda dagar under förhösten sker uppskjutning enl. ”markörschema”.
Kravet för deltagande i älgjakten är ”brons” vilket är 4 av 4 träff i träffområdet på en serie stillastående och 3 träff av 4 i två serier på löpande.

Ansvarig för skjutbanan är Mattias Strandberg (banchef). Biträdande Tobias Stolpe och Tony Nilsson.

Kontakta banchef vid ev. frågor: Mattias Strandberg, 073-088 71 57, strandbergsskogs@hotmail.se

Nycklar till skjutbanan

Alla markörer bör ha egen nyckel. Banchefen kartlägger vem som har nycklar och beställer nya till de som ännu inte har. Övriga medlemmar kan erhålla nyckel mot despositionsavgift.

Kommunikation skjutbanan

Alla markörer tar med egen jaktradio vid skjutningarna.

 

Kommentera