Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Jakten.

Vitsand VVO är ett stort jaktlag där det bedrivs jakt, i varierande omfattning, på alla jaktbara arter.

Älgjakten andra måndagen i oktober får dock anses som årets höjdpunkt.


Älgjaktsveckan 2019

Älgjaktsveckan 2019-2020 startar den 14 till 18 oktober 2019

 

Läge  v. 42 Tjur Ko/Kviga Kalv Totalt
Tilldelning 4 5 12 21
Avskjutning

 

 


Älgjakten avslutad för säsongen 2017-2018


 

Allhelgona helgen 2017

Allhelgonahelgen den 3-5 november 2017 gav 2 kalvar och 2 hondjur.

Det fanns 1 hondjur kvar efter älgjaktsveckan. Styrelsen beslutade söka extra tilldelning  på ett vuxet djur samt de två kalvar som sparades ifjol och detta bifölls av Hovfjällets ÄSO.

Inför denna jakt hade vi 2 kalvar och 2 st ko/kviga att fälla och var klara på lördag 4 november 2017.

Läge efter v. 41 Tjur Ko/Kviga Kalv Totalt
Tilldelning 3 6 13 22
Avskjutning 3 5 14 22

 

 Älgjakt 2017-11-03 — 05 (Alla helgona helgen)

Samling kl 07:00 slaktboden fre. 3 nov. 2017

Enl. stämmobeslut ska jakt genomföras alla helgona helgen om det finns älg kvar på tilldelningen.

Vitsand VVO har fått kompletterande tilldelning från Hovfjällets ÄSO på ett (1 st) vuxet hondjur och de två (2 st) kalvar vi sparade ifjol.

Inför helgens jakt har vi alltså 2 kalvar och 2 st ko/kviga.

/Jaktledningen


Älgjaktsveckan 2017

Älgjaktsveckan 2017-2018 den 9 till 13 oktober 2017 resulterade i 3 tjurar, 3 kvigor och 12 kalvar. En ko/kviga ersattes med kalv. Kvar att fälla är 1 ko/kviga

Styrelsen beslutade söka extra tilldelning  på ett vuxet djur samt ev. de två kalvar som sparades ifjol.

Läge efter v. 41 Tjur Ko/Kviga Kalv Totalt
Tilldelning 3 5 11 19
Avskjutning 3 3 12 18

 


 Älgjakten 2017-2018

Älgtillgången är fortsatt god. Tilldelningen kommer Hovfjällets ÄSO. Principen för alla lag var att tilldelningen baserades på föregående års tilldelning/resultat och fortsatt hög kalvandel.

Ljusnans ÄFO har redovisat en betydligt högre nivå enl. spillningsinventeringen och önskar att alla ÄSO lägger sig i det övre intervallet inom +/-10 % m a o mellan exakt skötselplanen och + 10 %.

Förslag på tilldelning presenterades och godkändes på extrastämman, ordinarie jaktstämma och fastslogs på Hovfjällets ÄSO:s årsmöte 13 aug. 2017.

Tilldelningen är 8 vuxna ( 3 tjur och 5 hondjur) och 11 kalvar.

Älgjakten 2016-2017 resulterade i 8 vuxna (6 tjur, 2 hondjur) och 9 kalvar, vilket var rätt antal vuxna, men en överskjutning på tjur och för lågt på hondjur i förhållande till ”tilldelningen” från ÄSO:t. Förhållandet tjur och ko/kviga regleras inom skötselplanen över två år, m a o 3 tjur och 5 hondjur detta och nästa år. Kalvavskjutningen var hela tiden högra än vuxenavskjutningen. 2 kalvar kvar sen ifjol.

 


 

Älgjakten 2016-2017

Älgtillgången var förhållandevis god. Tilldelningen kom detta år från Hovfjällets ÄSO. Principen för alla lag var att tilldelningen baserades på föregående års tilldelning/resultat med generell sänkning ca 10 % och fördelning till högre kalvandel.

Förslag på tilldelning presenterades och godkändes på extrastämman, ordinarie jaktstämma och fastslogs på Hovfjällets ÄSO:s årsmöte 14 aug. 2016.

Vi fick 8 vuxna ( 50 % av varje) och 11 kalvar.

Älgjakten resulterade i 8 vuxna (6 tjur, 2 hondjur) och 9 kalvar, vilket var rätt antal vuxna, men en överskjutning på tjur och för lågt på hondjur i förhållande till ”tilldelningen” från ÄSO:t.

Förhållandet tjur och ko/kviga regleras inom skötselplanen över två år, m a o 3 tjur och 5 hondjur de kommande två åren. Kalvavskjutningen var hela tiden högra än vuxenavskjutningen, dock blev 2 kalvar kvar pga. ej genomförd jakt november-december.

Älgobsen visar indikationer på en växande älgstam med ökade observationer på tjur, en ökad andel obs per mantimmar generellt, samt ökande kalvvikter (79,2 kg medelvikt inom Vitsand VVO). Observationer per mantimme har ökat från 0,055 under 2014 till 0,081 under 2016. Hela ÄSO:t har gått från 72,3/63,5 kg (tjurkalv/kvigkalv) säsongen 2015-2016 till 74,8/70,0 kg denna säsong (+ 4,5 kg). Det är riktig förbättring. Detta kan kopplas till en troligen större tjurandel och tillgången på foder. Vårens spillningsinventering visade på betydligt högre siffror än föreg. år. För hela Ljusnan ÄFO har det gått upp till 12,6 älg/kha, inom Vitsand VVO (även om det är för litet för statistiskt säkert underlag) från 9,3 älg/kha (våren 2015), 7,4 älg/kha (våren 2016) till 17,7 älg/kha (våren 2017). Ansv. för spillningsinv. 2017 var Hanna Persson.

2016-2018 Skötstelplan/Tilldelning   Avskjutning/Tilldelning Anmärkning
Jaktår Tjur Ko/Kviga Kalv Tjur Ko/Kviga Kalv
2016-2017 4 4 11 6 2 9 2 kalv kvar
2017-2018 4 4 11 3 5 11 Reglering tjur/hondjur
2018-2019 4 4 11 3 5 11  Reglering tjur/hondjur
Summa 12 12 33      

Älgjakten 2015-2016

Tilldelningen för Vitsand VVO är 4 tjur, 4 ko/kviga och 11 kalvar tot 19 älgar.

Under älgjaktsveckan 2016 fälldes två hondjur, åtta kalvar och sex tjurar, varav en 11-taggare, en 8-taggare, en 6-taggare, två 4-taggare och en pinntjur.

Under årets jakt har det varit kommunikationsproblem delvis pga. av språkbarriärer och jaktradioapparaters funktioner, vilket inneburit problem som resulterat i att två tjurar skjutits i samband med att tjurförbud deklarerats. Inför kommande jakt skall genomgång ske med samtliga icke svenska jägare för genomgång av viktiga nyckelord t.ex. ”tjurförbud”, ”koförbud” osv. Redan taget styrelsebeslut om – att samtliga jägare skall inneha 155 Mhz radio – kommer att även läggas som förslag från styrelsen inför kommande årsmöte.

 

laget_hovfjallets-aso-per-2016-11-18

 

Läget Hovfjällets ÄSO 2016-11-18

75 älgar fällda. Andelen kalv är just nu 54,7 % (målet 60 %) och andelen hondjur är 47,1 % av vuxna i avskjutning (målet 55 %).

 


Älgjakten 2015-2016

Jaktstämman beslutade att årets älgjakt inleds 12/10 2015 (mån. v. 42).

Nya arrenden ska lämnas till sekreterare Hanna Person senast 2015-08-30

Anmälan till älgjakten ska ske senast 2015-09-30 även detta till Hanna Person.

Kontaktuppgifter:

Hanna Persson     Sekreterare 0560-340 32, 070-259 03 01 hanna-persson@spray.se

Avskjutning av älg sker enligt älgskötselplan från 2013. Skötselplanen medger avskjutningen på 25 st älgar +/- 10 %.

Vi har dock sett en nedgång för älgstammen från hösten 2013 inom VVO:t och i närområdet bl a få kalvar och många ensamma hondjur. Under hösten 2014 var det förhållandevis bra med älg på våra marker och hög andel kalvar, även om våra jaktgrannar rapporterade sämre tillgång på älg. Vargen har troligen stor inverkan på älgtillgången.  Jakten får hösten 2015 ske enl. skötselplan men vara uppmärksamma på ev. ytterligare nedgång i stammen.

Vitsand VVO kan ha ca: 10 st. områdetsjaktgäster under älgjaktsveckan. Områdesgäster betalar 1000 kr/dag.

Medlemsgäster på ev. efterföljande helgjakter betalar 150 kr/dag.

Jaktledare

Ansvarig jaktledare: Arne Strandberg.

Telefon: 0560-300 92, 070-666 62 34    e-post: strandberg.arne@tyfonmail.se

Biträdande jaktledare: Lennart Johannesson, Niklas Nilsson och Ove Persson.

Lennart J: Mobil 070-513 64 55   e-post: lennart.johannesson@ncc.se

Niklas N:  Mobil 070-563 00 28   e-post: niklas.n64@gmail.com

Ove P: Mobil 070-253 19 58

 


 

Älgjakten 2014-2015

Jaktstämman beslutade att årets älgjakt inleds 13/10 2014 (mån. v. 42).

Nya arrenden ska lämnas till sekreterare Hanna Person senast 2014-08-30

Anmälan till älgjakten ska ske senast 2014-09-30 även detta till Hanna Person.

Kontaktuppgifter:

Hanna Persson     Sekreterare 0560-340 32 070-259 03 01 hanna-persson@spray.se

Avskjutning av älg sker enligt älgskötselplan från 2013. Skötselplanen medger avskjutningen på 25 st älgar +/- 10 %.

Vi har dock sett en kraftig nedgång för älgstammen under jakten hösten 2013 och vårens spillningsinventering och kommer att sänka avskjutningen ytterligare. Detta innebär ca 6 stora (ca 50 % tjur och 50 % hondjur med inriktning på att höja medelåldern i älgstammen) och ca 6 älgkalvar.

Vitsand VVO kan ha ca: 10 st. områdetsjaktgäster under älgjaktsveckan. Områdesgäster betalar 1000 kr/dag.

Medlemsgäster på ev. efterföljande helgjakter betalar 100 kr/dag.

Jaktledare

Ansvarig jaktledare: Arne Strandberg.

Telefon: 0560-300 92, 070-666 62 34    e-post: strandberg.arne@tyfonmail.se

Biträdande jaktledare: Lennart Johannesson, Niklas Nilsson och Ove Persson.

Lennart J: Mobil 070-513 64 55   e-post: lennart.johannesson@ncc.se

Niklas N:  Mobil 070-563 00 28   e-post: niklas.n64@gmail.com

Ove P: Mobil 070-253 19 58

 


 

Älgjakten 2013-2014

Stämman beslutade att årets älgjakt inleds 14/10 2013 (v. 42).

Anmälan till älgjakten ska ske senast 2013-09-30 till någon i styrelsen.
(Nya arrenden ska lämnas till styrelsen senast 30 augusti 2013).

Avskjutning av älg sker enligt ny älgskötselplan. Skötselplanen medger avskjutningen på 25 st älgar +/- 10 %. Detta innebär ca 12-13 stora (ca 50 % tjur och 50 % hondjur med inriktning på att höja medelåldern i älgstammen) och ca 12-13 älgkalvar.

Vitsand VVO kan ha ca: 10 st. områdetsjaktgäster under älgjaktsveckan. Områdesgäster betalar 1000 kr/dag.

Medlemsgäster på ev. efterföljande helgjakter betalar 100 kr/dag.

Jaktledare

Ansvarig jaktledare: Arne Strandberg.

Telefon: 0560-300 92, 070-666 62 34    e-post: strandberg.arne@tyfonmail.se

Biträdande jaktledare: Lennart Johannesson, Niklas Nilsson och Ove Persson.

Lennart J: Mobil 070-513 64 55   e-post: lennart.johannesson@ncc.se

Niklas N:  Mobil 070-563 00 28   e-post: niklas.n64@gmail.com

Ove P: Mobil 070-253 19 58


Älgjakten 2012-2013

Jakt Allahelgonahelgen 2012

Vitsand VVO jagar fredag, lördag och söndag den 2,3 och 4 november

Samling är kl. 07:00 vid jaktstugan/slaktboden.

För att få full köttdel krävs deltagande 2 av 3 dagar

Medlemsgäster på ev. efterföljande helgjakter betalar 100 kr/dag.

Jaktledningen

gm. Lennart Johannesson

—————————————————————————————

Älgjakten startar 2012-10-08.

Avskjutning av älg sker enligt bef. älgskötselplan. Skötselplanen medger avskjutningen på 39 st älgar +/- 10 %. Detta innebär ca 19 stora (ca 50 % tjur och 50 % hondjur med inriktning på att höja medelåldern i älgstammen) och ca 20 kalvar.

Vitsand VVO kan ha ca: 10 st. områdetsjaktgäster under älgjaktsveckan. Områdesgäster betalar 1000 kr/dag.

Medlemsgäster på ev. efterföljande helgjakter betalar 100 kr/dag.

Vitsand VVO Jaktaget 2007

Vitsand VVO Jaktaget 2007

 

Jaktledare

Ansvarig jaktledare: Arne Strandberg.

Telefon: 0560-300 92, 070-666 62 34    e-post: strandberg.arne@tyfonmail.se

Biträdande jaktledare: Lennart Johannesson, Niklas Nilsson och Ove Persson.

Lennart J: Mobil 070-513 64 55   e-post: lennart.johannesson@ncc.se

Niklas N:  Mobil 070-563 00 28   e-post:

Ove P:       Mobil 070-253 19 58    e-post:

 

 Sista dag för anmälan till älgjakt (2012)

Sista dag för anmälan till älgjakt är 2012-09-20. OBS! för jaktens planering är det viktigt att anmäla sig till jakten i tid, anmälan skall ske till styrelsen.

 

Avgifterna för jakträttsbevis för medlemmar och gäster (2012-2013)

Avgifterna för jakträttsbevis är 300 kr för ”All jakt” och 250 kr för ”Älgjakt”.

Jakträttsbevis för ”Övrigt vilt” är som tidigare 50 kr/dag. Årsgästbevis 100 kr/år (övrigt vilt)

Områdets jaktgäster under älgjaktsveckan betalar 1000 kr/dag och medlemsgästerna på ev. kommande helgjakter betalar 100 kr/dag.

Vanliga gästkort (övrigt vilt) kostar 25 kr/dag eller 100 kr/säsong.

 

Arbetsdagar

2 st arbetsdagar (viltvård och jaktförberedelser) ska utföras av varje deltagare i älgjakten. Jägare som inte kan utföra arbetsdagar själv kan betala ersättare 500 kr/dag. Om inte arbete utförs går dessa 500 kr/dag till Vitsand VVO. Jaktledningen leder och godkänner utförda arbetsdagar.

 

Sista dag för inlämnande av skottlistor

Sista dag för inlämnande av skottlistor är 31/3 2012 skottlistorna lämnas till jaktkortförsäljarna. Lottdragningen på inlämnade skottlistor sker vid jaktstämman och vinnaren erhåller gratis jakträttsbevis inom området

Vitsands VVO vill uppmana Torsby Jvk att annonsera för att påminna om inlämningen.

Kommentera