Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Jaktförberedelser.

Arbetsdagar 2019-2020

1 arbetsdag à 8 timmar (viltvård och jaktförberedelser) ska utföras av varje deltagare i älgjakten.

Gemensamma arbetsdagar beslutas av jaktledningen. Samling vid slaktboden kl. 09.00.

Arbetsdag planerad till lördagen 10 augusti 2019

Röjning av passlinjer, numrering av passlinjer prioriteras. På sikt kommer unik numrering av pass och passlinjer prioriteras enl. överensstämmelse med de kartor som tagits fram. Om ytterligare arbetsmoment lyfts som måste tillgodoses innan påbörjandet av årets jakt, rapporteras detta till Arne Strandberg för prioritering och genomförande av jaktdeltagarna i form av arbetsdagar.

Genomförd arbetsdag rapporteras till jaktledningen genom Arne  Strandberg.  Jägare som inte kan utföra arbetsdagar själv kan betala ersättare 1250 kr/dag. Om inte arbete utförs går dessa 1250 kr/dag till Vitsand VVO. Jaktledningen leder och godkänner utförda arbetsdagar.

Jägare över 80 år är befriad från kravet på arbetsdag, det är dock inte ”förbjudet” för de över 80 år att göra arbetsdag om de själv vill.

Sommaren 2019 kommer åter fokus vara på passlinjerna. Både gamla och nya passlinjer ska gås upp, röjas och märkas upp i terrängen och på kartor. Slaktboden, klubbstugan, grillplatsen och jaktskyttebanan har i princip färdigställts senaste åren och kräver inte lika mycket som tidigare år.

Förslag på större jobb är

1, Lagning skeetbanan (El-fel).                Ansv. Banchefen, m fl.

2, Städning, sortering jaktstuga.       Fixa in mtrl i skåp och hyllor

3, Allmän översyn passlinjer (samt utse ansvariga översyn och utställare).

Översyn passlinjer:

Nr                     Passlinje                                                            Utställare/prel. ansvarig översyn

1.                        Kristinefors – Bergkvistmyren    7 pass             Lars Möllberg, Mattias Starndberg

2.                       Halla – Bergkvistmyren   8 pass                          Tony Björklund/Linus B

3.                       Halla – Svartjärn     4 pass                                    Lars Olsson

4.                        Brötan – Svarttjärn     7 pass                                Roland Nilsson

5.                        Brötan – Björkåskullen      5 pass                        Ronny Strandberg

6.                        Hålsätervägen – Björkåskullen   6 pass             Bertil Strandberg

7.                        Mats stuga?- Hålsätern       10 pass?                   Kenneth Berglund/Vägpass

Nytt 2018  Bolagsvägen in vid Kalles traktor genom gallringen mot Bäcken/Arnes kurva

8.                     Kalles traktor – VP Stora                                        Anders Liljehammer

9.                     VP Stora – Södra Börjerskullen                             Niklas Nilsson

10.                   Bäcken/Arnes kurva– S. Börjerskullen                Per Hedegren

11.                    Åsankorset – Ängsätra     11 pass                          Lars Olsson/ Vägpass

12.                     Åsankorset – Falla         6 pass                              Hugo Persson/Vägpass Lv 954

13.                     Falla – Kristineforsgränsen  3 pass?                  Rickard Skogh/ Brandkårs folk?

14.                     Hålsätern – Purrasnurra   10 pass                      Peder Waldensfeldt

15.                      Perstorp – Purrassnurra   10 pass                      Rickard Waldenfeldt

16.                      Perstorp – Kraftledningen    6 pass                   Anders Liljehammer

17.                      Kraftledningen – Vändmyren*    7 pass            Per Hedegren / Ove Persson?

18.                      Stormyren – Vändmyren    16 pass                    Tony Björklund / Mattias Strandberg

19.                      Utmarken – Stormyren     6 pass                        Jan Holm /Maud Liljhammer

20.                      Ståbacken – Utmarken  10 pass                         Börje Nilsson

21.                      Korset Hålsäterv. – N. Ståbacken   5 pass        Kenneth Berglund/ Kjell Waller?

22.                      Korset Hålsäterv. – Mats stuga?    5 pass?           Hugo Persson?/ Vägpass

23.                      Grop VP – Stormyren   12 pass                           Tony Björklund/Linus Björklund

24.                      Gropa – Gropa VP     8 pass                                 Kenneth Berglund/

25.                      Åsmyren – Gropa     11 pass                                 Erik Strandberg/ Väggpass?

26.                      Östanmyra – Åsmyra     8 pass                           Jan Henriksson / Sten Olsson/ Leif ”ÖM” Olsson

27.                      Åsmyra – Brandsläckaren   10 pass                   Niklas Nilsson/Catrin Persson

28.                      Lövåsen – Brandsläckaren  7 pass                     Bertil Strandberg/ Ronny S?

29.                      Södra Lövåsen – Skruven   11 pass                    Anders Liljhammer / Per Hedegren

30.                      Utmarken – Skruven    12 pass                          Jan Holm / Rickard Waldenfeld

31.                      Lövåsen – Oskars VP    3 + 5 pass                     Ronny Strandberg och Per Hedegren

32.                      Mossängen – Lyrhallen     8 pass                      Niklas Nilsson/Göran Larsson

33.                      Åsen  – Hesätra    8 pass                                      Bo Bengtsson/ NN

34.                      Hakka  – Middagsmyren  10 pass                      Kjell Waller/ NN

35.                      Stordiket – Hakka      11 pass                               Kenneth Berglund ?

36.                      Kvällsåa – Korset. Hålsäterv.   3 pass               Maud Liljhammer / Jan Holm

37.                      Finnskogsskylt – Åsankorset   17 pass               Bertil S. / Hugo P (Varsin del?)

38.                      Åsarna – Bäcktorp    9 pass                                 Evert Eriksson / ?

39.                      Bäcktorp – Brännåsen     4 pass                          Bertil Strandberg/ Ronny S.

40.                      Hakka – Brännåsen      6 pass                             Arne Strandberg/ Mattias S.

41.                      Myrsund – Åsarna (gamla vägen)   7 pass         Marcus Schelin

42.                      Oskars VP – Östanmyra x 3      2+1+3 pass      K-G Henriksson/Ove Persson/

43.                      Åsmyren – N. Ljusnetjärn      10 pass                Jan Henriksson / Leif Olsson

44.                      S. Ekåsen – VP Killingeberg     5 pass                Börje Nilsson

45.                      VP Killingeberg – N Ljusnetjärn    4 pass         Niklas Nilsson

46.                      Ljusnetjärn – Pojosätern    2+8 pass                Evert Eriksson

47.                      Pojo – Pojosätern    9 pass                                  Rickard Skogh

48.                      Pojo – Vinterstadsviken    2 pass                        Göran Larsson

49                       Kyttorp – Råbäcken          5 pass                         Inge O/Lars O

50.                      Ribacken – Råbäcken       5 pass                        Lars O/Inge O

51.                      Ribacken – Kunglighålet + Norr     8 pass       Mattias S. / Jan Henriksson

52.                      Portalen – Rödåsen     11 pass                             Lars Olsson

53.                      Åsklinjemyren – Portalen   3 pass                      Niklas Nilsson.

54.                      Portalen – Fjärhanberg     7 pass                        Arne Strandberg/Ronny S.

55.                      Svarvarmyren – Åsklinjemyren                           Hugo Persson

56.                      Åsklinjemyren – Kraftledningen    17 pass        Roland Nilsson

57.                      Lyransbacken – Råbäcken (Kraftl)    7 pass      Tony Björklund/Rickard Waldenfeldt

58.                      Lyransbacken – Bockmyren    4 pass                 Börje Nilsson

59.                      Bockmyren – Svarvarmyren      6 pass               Anders Liljhammer

60.                      Lyransbacken – Lillängen-Målartorp.  7 + 2 pass        Anders L. / Börje N

61.                      Målartorp – Vilersten        7 pass                        Peder Waldenfeldt

62.                      Målartorp – Vitsandshöjden   3 pass                Roland Nilsson

63.                      Prästgården – Vilersten      7 pass                     Arne Strandberg/Ronny S.

64.                      Morten – Mortenklamma      7 + 3 pass           Tony B / Linus B.

65.                      Grindbacken – Vitsandshöjden    7 pass           Niklas N. / Jan Henriksson

66.                      Lyransbacken – Kraftledningen norrut            Bertil Strandberg/Arne S.

alt. Götes Stuga – Norra Vitsandshöjden

67.                      Slobäcken – Kraftledningen Söderut               Erik Strandberg/Ronny S.

alt. Simbergsvägen – Norra Vitsandshöjden

68.                      Ledig

69.                     Slomyren – Flyberg    7 pass                               Kenneth Berglund / Vägpass

70.                     Flyberg – Lyransbacken   3 – 4 pass?                Evert Eriksson / Vägpass

71.                      Slomyren (vägen)     7 pass                                  Bertil Strandberg / Vägpass

72.                     Slomyren – Kampmyren     3 pass                     Bertil Strandberg

73.                     Kampmyren – Rattsjön   7 pass                         Tony Björklund/Linus B.

74.                     Slobäcken – Kraftledningen    3 pass                 Erik Strandberg

75.                     Slobäcken – G:a Forsbacken    2+2 pass?         Börje Nilsson

76.                     Gränsen – Aspsjön     3-4 pass?                          Tony Björklund

77.                      G:a Forsbacken?

78.                      Billerudsvägen – Rattsjön     10 pass                  Lars Olsson

79.                      Där Ner – Billerudsvägen      4 pass?                  Inge Olsson

80.                      Flyberg – Där Ner     7 pass                                  Niklas Nilsson/Börje Nilsson/ Vägpass

81.                      Där Ner – Råbäcken (Kraft.)   13 pass                Stefan Jansson

 Jaktledningen

gm. Lennart Johannesson
2019-10-05

 


 

Arbetsdagar 2015-2016

1 arbetsdag à 8 timmar (viltvård och jaktförberedelser) ska utföras av varje deltagare i älgjakten.

Gemensamma arbetsdagar beslutas av jaktledningen. Samling vid slaktboden kl. 09.00.

Röjning av passlinjer, numrering av passlinjer prioriteras. På sikt kommer unik numrering av pass och passlinjer prioriteras enl. överensstämmelse med de kartor som tagits fram. Om ytterligare arbetsmoment lyfts som måste tillgodoses innan påbörjandet av årets jakt, rapporteras detta till Arne Strandberg eller Niklas Nilsson för prioritering och genomförande av jaktdeltagarna i form av arbetsdagar.

Genomförd arbetsdag rapporteras till jaktledningen genom Arne  Strandberg och Niklas Nilsson.  Jägare som inte kan utföra arbetsdagar själv kan betala ersättare 500 kr/dag. Om inte arbete utförs går dessa 500 kr/dag till Vitsand VVO. Jaktledningen leder och godkänner utförda arbetsdagar.

Jägare över 80 år är befriad från kravet på arbetsdag, det är dock inte ”förbjudet” för de över 80 år att göra arbetsdag om de själv vill.

Sommaren 2016 kommer åter fokus vara på passlinjerna. Både gamla och nya passlinjer ska gås upp, röjas och märkas upp i terrängen och på kartor. Slaktboden, klubbstugan, grillplatsen och jaktskyttebanan har i princip färdigställts senaste åren och kräver inte lika mycket som tidigare år.

 Jaktledningen

 

gm. Lennart Johannesson
2015-08-05


 

 

Arbetsdagar 2014-2015

1 arbetsdag à 8 timmar (viltvård och jaktförberedelser) ska utföras av varje deltagare i älgjakten.

Gemensamma arbetsdagar fastslås till den 23 och 30 augusti. Samling vid slaktboden kl. 09.00.

Röjning av passlinjer, numrering av passlinjer prioriteras. På sikt kommer unik numrering av pass och passlinjer prioriteras enl. överensstämmelse med de kartor som tagits fram. Om ytterligare arbetsmoment lyfts som måste tillgodoses innan påbörjandet av årets jakt, rapporteras detta till Arne Strandberg eller Niklas Nilsson för prioritering och genomförande av jaktdeltagarna i form av arbetsdagar.

Genomförd arbetsdag rapporteras till jaktledningen genom Arne  Strandberg och Niklas Nilsson.  Jägare som inte kan utföra arbetsdagar själv kan betala ersättare 500 kr/dag. Om inte arbete utförs går dessa 500 kr/dag till Vitsand VVO. Jaktledningen leder och godkänner utförda arbetsdagar.

Jägare över 80 år är befriad från kravet på arbetsdag, det är dock inte ”förbjudet” för de över 80 år att göra arbetsdag om de själv vill.

Sommaren 2013 kommer åter fokus vara på passlinjerna. Både gamla och nya passlinjer ska gås upp, röjas och märkas upp i terrängen och på kartor. Slaktboden, klubbstugan, grillplatsen och jaktskyttebanan har i princip färdigställts senaste åren och kräver inte lika mycket som tidigare år.

 Jaktledningen

 

gm. Lennart Johannesson
2014-08-05


 

Arbetsdagar 2013

1 arbetsdag à 8 timmar (viltvård och jaktförberedelser) ska utföras av varje deltagare i älgjakten.

Genomförd arbetsdag rapporteras till jaktledningen. Jägare som inte kan utföra arbetsdagar själv kan betala ersättare 500 kr/dag. Om inte arbete utförs går dessa 500 kr/dag till Vitsand VVO. Jaktledningen leder och godkänner utförda arbetsdagar.

Jägare över 80 år är befriad från kravet på arbetsdag, det är dock inte ”förbjudet” för de över 80 år att göra arbetsdag om de själv vill.

Sommaren 2013 kommer åter fokus vara på passlinjerna. Både gamla och nya passlinjer ska gås upp, röjas och märkas upp i terrängen och på kartor. Slaktboden, klubbstugan, grillplatsen och jaktskyttebanan har i princip färdigställts senaste åren och kräver inte lika mycket som tidigare år.

 Jaktledningen

 

gm. Lennart Johannesson
2013-07-05

Kommentera