Kallelse

Upplagt den 2016-03-22 · Upplagt i Okategoriserade

KALLELSE EXTRASTÄMMA

Vitsand VVO/ÄSO kallar till extrastämma sön. 3 april kl 16:00 i klubbstugan, Vitsand.

Styrelsen yrkande att behandla på extrastämman:

1, Godkänna anslutning av nya jaktlag till bef. ÄSO (enl. förslaget från samrådsmötet)

Vi har ID 17-12-03-601 för ÄSO:t och
17-12-03-601-1 för jaktlaget Vitsand VVO

2, Anta ett nytt ÄSO-namn, Hovfjällets ÄSO (enl. förslag från samrådsmötet)

3, Besluta om att bilda Kronskötselområde (KSO) på samma areal som ÄSO, m a o ”Hovfjällets ÄSO/KSO”

Styrelsen