Älgjakten avslutad 2019! OBS: Områdesjakt på kronvilt pågår!
Open
X

Platsnamn.

Kartor med gamla platsnamn skapades under 2 trivselkvällar sommaren 2003 av Lennart Johannesson och en grupp gamla jägare som bor i Vitsand.

Dessa kartor är uppskattade av alla nya jägare och även de gamla i jaktlaget, för på detta sätt glöms inte gamla platsnamn bort utan förs vidare till nästa generation jägare i Vitsand VVO – ett stycke lokal kulturhistoria!


1. Bergkvistmyra, 2. Ängsätra, 3. Bergkvistgrinna, 4. Artursvägen, 5. Vändplan Täppmyra, 6. Pappbur´n, 7. Kommunplan, 8. Hålsätervägen, 9. Myrlogen, 10. Persmyra, 11. Albins mosstag, 12. ”Gillersmyren”?, 13. Brännåsen, 14. Skräddertorpsmosstag, 15. Komossen, 16. Kurts vändplan, 17. Bråtantorp, 18. Södra Busätra, 19. Ritäppbäcken, 20. ”Björbybäcken” ?, 21. Stuga at´ Mats, 22. Feskmyra, 23. Kalles traktor, 24. Bolagsvägen, 25. Telebiln, 26. Soffis-stuga, 27. Marcus vändplan, 28. Davids stuga, 29. Slavsändaren (TV-mast), 30. ”Busken” (Skallbytorp)

31. Vändplan Bilbäcken, 32. Vändplan Tollinlucka, 33. Storliänga, 34. Brännåsarna, 35. Brännåssvängen, 36. Södra Nässätra, 37. Hakka, 38. Karibäcken, 39 .Hövtallsmyra (Klingermyren), 40. Korset till Tollinlucka ?, 41. Brannkindsmon, 42. Middagsmyrvägen, 43. Middagsmyra, 44. Hennings stuga, 45. Skruven, 46. Bergtorp, 47. Smalmyren, 48. Stormyrholm, 49. Mjölkflaska, 50. Baracken ve Stormyra, 51. Björkknota ve Stormyra, 52. Norra Hundmyra, 53. Södra Hundmyra, 54. Vändplan norr Gropa, 55. Flygermärket, 56. Hesätra (Vändplan), 57. Lucyhålsmyra, 58. Hesätervägen, 59. Kallkällvägen, 60. Hekärr?, 61. Lövåskullen, 61. Vägen nedom Lövåskullen ? (Göran Larsson), 63. Soptippen, 64. Mossgrinden, 65. Mossåsarna, 66. Stuga a Markus, 67. Åstorp (-vallarna), 68. Norslaänga, 69. Stordike, 70. Mossen (Norr Kvällssjön), 71. Vändplan Lyrhalla, 72. Vändplan Sönner Lövåsen, 73. ”Brandsläckern”, 74. Lövåsmyren, 75. Tullrikabergsdalen, 76. Tullrikaberg, 77. Pappburn ve Blankhagen, 78. Lernäsuddan´, 79. Saltsten ve´ Kvällsjön, 80. Skanses vändplan (Norr Bua), 81. Myr?, 82. Rödbergsvägen, 83. Korset mot Trång, 84. Oskars vändplan, 85. Myr?, 86. Reserv

87. Slaktboden, 88. ”Jutomshalla”, 89. Transformatorn, 90. ”Jutomskälla”, 91. Kurva ovan ”Åsmyra”, 92. ”Pettertorp”, 93. Vägen ner till Änga, 94. Vägen ner till Ås, 95. Myr?, 96. Byggningskullern/Värmåsåsen, 97. Myr?, 98. Myr?, 99. Vägen till ”Östaskyggårn”, 100. Myren sydöst om Slomyren, 101. Korset Högåsvägen/Gamla Forsbackvägen, 102. (Östra-) Slomyra på Kyrkskogen, 103. ”Simbergsvägen”, 104. ”Kampbacken”, 105. Källa te Tömta, 106. Tömta, 107. Stugforsen

108. Stenrik, 109. Containern (Korset i Flyberg ), 110. ”Kärret”, 111. Vändplan på Simbergsvägen, 112. Pekkabråtan, 113. ”Solmanskiftet”, 114. ”Nybo”, 115. Prästgården, 116. Tömtvikas vältplan, 117. Nya vägen mellan Ekåsen och Älgsand, 118. Korset mot Rattsjön/Kronskogen, 119. Där Ner, 120. Backmyren, 121. Stugbyn norr kraftledningen, 122. Kraftledningen syd-väst mot Rattsjöbergsgränsen, 123. ”Elstrandstuga”, 124. Målarmyren, 125. ”Vilersten”, 126. Reserv, 127. Vändplan ”Öppistuga”, 128. Noler Åsen, 129. Sönner Åsen, 130. Mårtenkälla, 131. Mårtenskiftet, 132. Hedströmsstugan, 133. Bockmyran, 134. ”Mårtenklamma”, 135. Halla, 136. Bengtsvallen, 137. Mårtenhag, 138. ”Mannikmyra”, 139. ”Möbel ve fjällvägen”, 140. Saltsten ve Rödåsmyren, 141. Hinken, 142. ”Skanselucka”, 143. Vändplan ve Hagtorp, 144. Norra Kyttorp, 145. ”Löp”, 146. Giljadalen, 147. Häxringen, 148. ”Tjurtalln”, 149. ”Rössvalln”, 150. Reserv

Kommentera