Samling slaktboden för genomgång jakthandlingar kl 14:00 sön. 13/10 2019
Open
X

Viltvård.

60 st saltstenar bärs ut varje vår efter snösmältningen.

Arbetet är fördelat på 6 st medlemmar och täcker hela arealen. 1 st/100 ha.

Foderplatser i övrigt sker hos enskilda medlemmar.

Jakt på räv och grävling förekommer.

Kommentera